פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית
 
במחלקה פועלת עובדת קהילתית המרכזת את כלל הפעילות הקהילתית ביישובים.
 
חוסן קהילתי – הקמה וליווי צוותי חרום בישובים ובמועצה
 
עו"ס קהילתי יחד עם עו"ס היישוב מסייעות בהקמת צוותי חירום להגברת מערך החוסן הקהילתי
וגיוס משאבים להכשרת ממלאי תפקידים ומדריכות את הצוותים בהתמודדות ובהתערבות במצב חירום בטחוני, במצבי לחץ וחרדה, גורמי סיכון ואוכלוסיות חלשות.
צוותי החירום מורכבים בכל ישוב מקבוצות שונות של מתנדבים ופעילים בתחומים השונים :
צוות מטה, בטחון ורפואה, צוות רווחה וחינוך, לוגיסטיקה, דוברות ועוד. ההתמקדות בהגברת החוסן הקהילתי עשויה לסייע בתחומים הבאים :
 
 1. שיפור המוכנות לשעת חירום – הכנה ופיתוח שירותים מקומיים שיאפשרו התמודדות יעילה במצבי החירום ולאחריהם. השירותים כוללים: הקמת צוותי חרום בישובים ובמועצה, הקמת מרכז מידע, מיפוי אוכלוסיות מיוחדות וכו'.
 2. חיזוק החוסן והלכידות בקהילה – חיזוק ההתארגנות הקהילתית, ייעול הפעילויות הקיימות וניתובן לשיפור איכות החיים. פיתוח מנהיגות מקומית, גיבוש ראיה מערכתית קהילתית למיצוי משאבי הקהילה ועוד.
 
פיתוח מנהיגות בקהילה
 
מטרת התכניות הינן פיתוח והעצמת המנהיגות המקומית. לצורך כך עו"ס קהילתית מלווה מס.  פורומים מועצתיים ובהם : פורום נשים מועצתי לחיזוק והעצמת המנהיגות הנשית, פורום חברי וועדים ומזכירי יישובים ועוד.
 
צמיחה דמוגרפית
 
מושבים רבים נמצאים בשלבי הרחבה וצמיחה דמוגרפית. עו"ס קהילתית בשיתוף עו"ס המושב, מלווה תהליך זה ומסייעת בחיבור וגישור בין תושבים ותיקים לחדשים, לצורך יצירת מארג חברתי וקהילתי מלוכד.
 
גישור ודיאלוג קהילתי
 
ליווי תהליכי דיאלוגי קהילתי לצורך התמודדות עם סוגיות הנמצאות במחלוקת בקהילה ומניעת סכסוכים ופילוג.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התנדבות במחלקה
 
"עולם חסד ייבנה "
מועצה אזורית שפיר הינה מועצה אשר חרטה על דגלה להגביר את המודעות הקהילתית לנושא התנדבות מתוך אמונה, שהתנדבות מעצימה מאוד את המתנדב ומאפשרת לו לפתח כוחות פנימיים
ואישיותיים ולחזק את האחריות האישית לגבי החיים האישיים והציבוריים. התנדבות מגבירה את החוסן האישי וכן את החוסן הקהילתי ולכן היא רואה בעין מאוד חיובית את כל נושא ההתנדבות ומשקיעה רבות כדי למנף את ההתנדבות במועצה ולצורך כך העמידה כוח-אדם לריכוז ההתנדבות ופיתוחו.
היחידה להתנדבות עוסקת באיתור, שיבוץ והכשרת מתנדבים בשגרה ובחירום:
 
 1. פרויקט התנדבות בבתי קשישים ומשפחות – במסגרתו בנות מאולפנת אב"ש מתנדבות בבתי קשישים בודדים ומשפחות. התכנית כוללת הסעה ליישובים וחזרה לאולפנה, ליווי מקצועי בעת הצורך.
 2. יום המעשים הטובים – היחידה להתנדבות רואה ב"יום המעשים הטובים" הזדמנות לריכוז כלל התושבים לפעילות התנדבותית משותפת למען עצמם ולקהילתם. ביום זה מופעלים תכניות התנדבותיות במרבית יישובי המועצה וכן במסגרות השונות ובמערכת החינוך.
 3. אוזן קשבת – פרויקט חדש, בו מתנדבים יוצרים קשר טלפוני שבועי עם קשישים בודדים לצורך בחינת מצבם וצרכיהם ומתן מענה חברתי ורגשי. המתנדבים יקבלו ליווי, הכשרה והדרכה ע"פ הצורך.
 4. פרויקט ביוגרפי – קורס חדש שמטרתו הכשרת מתנדבים לכתיבה ביוגרפית, בכדי שיוכלו לקבל כלים לתיעוד חייהם של קשישים וניצולי שואה.
 5. המתמיד – סיירת מתנדבים של משטרת ישראל, המסייעת לביטחון התושבים ומסיירת במושבים בשעות הערב.
 6. פרויקט לדורות – שיתוף פעולה של "יד ושם" והמשרד לשוויון חברתי לתיעוד חייהם של ניצולי שואה. המתנדבים מראיינים את ניצולי השואה ומתעדים את קורותיהם.
 7. עמותת ידיד – העמותה מסייעת לכל הפונים אליו במיצוי זכויות מול גופי ממשלה שונים, קידום ושיפור שירותים מקצועיים שונים, הכוונה וייעוץ משפטי.
סניף "ידיד" פועל בימי ראשון במבנה הספרייה העירונית בקרית גת ( ליד התחנה המרכזית ).
 1. מלשי"ם – מתנדבים מהמועצה מתכנסים מידי שבוע לאסוף מצרכי-אוכל יבשים וקפואים, הנתרמים ע"י גופים שונים ותושבים המתגוררים במועצה וחלוקתם לנזקקים שונים המתגוררים בתחומי המועצה, על-פי רשימות של המחלקה לשרותים חברתיים.
 2. למען הקשיש בביתו במועצה פועלות מסגרות קדם-צבאיות לבנים ובנות. במסגרות אלו שוהים בני נוער המיועדים לשרות בטחון לפרק זמן של שנה וחצי ובתקופה זו, בהנחיית הצוות המקצועי, הם מתנדבים במקומות שונים ברחבי המועצה.