פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות
 
מפעל מוגן רב-מקצועי
מסגרת שיקומית תעסוקתית מוגנת, המאפשרת תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות שונות.
במסגרת זו מועסקים עובדים בני 18 ומעלה אשר מוכרים רשמית כנכים.
המפעל הרב-נכותי, מעסיק נכים פיסיים, פגועי-נפש וכאלה הסובלים מפיגור.
 
פרויקט "תעסוקה בדרך אחרת"
הפרויקט עוסק בשיקום אנשים בעלי מוגבלויות ושילובם בשוק החופשי.
אוכלוסיית היעד היא אנשים בני 18 ומעלה, המוכרים ע"י הביטוח הלאומי כבעלי נכות בשיעור מינימלי של 20% . ייחודו של הפרויקט בכך שהוא מאפשר מציאת מקום עבודה המותאם לכל משתקם באופן אישי. זאת, תוך התחשבות מרבית בנתוניו האישיים, מגבלותיו ויכולתו.
לאחר מציאת מקום העבודה המתאים, משתלב המשוקם בעבודתו, תוך ליווי מקצועי אישי, תוך אימון ורכישת מיומנויות לאורך זמן ועד לשילובו בארגון כעובד עצמאי.
 
שיקום, מש"ה, אוטיזם ונכויות
מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים תוך מיצוי יכולותיו, זכויותיו ושיפור איכות חייו בתוך הקהילה.
אדם עם מוגבלות, לקות פיזית, נפשית או שכלית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
 
להלן חלק מהמענים הניתנים לבעלי מוגבלויות :
 
 1. סיוע בקבלת תעודת עיוור ודמי-ליווי.
 2. סיוע בקבלת סל תקשורת לחירשים.
 3. סיוע לנפגעי-נפש מול משרד הבריאות בקבלת סל שיקום.
 4. הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי במרכזי אבחון ושיקום.
 5. שילוב במועדונית המטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 6. סייעת במעון לילד בגיל 6 חודשים עד 3 שנים עם איחור התפתחותי ניכר, או שילוב במעון-יום שיקומי המותאם לצרכי הפעוט.
 7. הפניות לוועדות אבחון של הרווחה.
 8. השמה במסגרות מיוחדות השייכות למשרד הרווחה ( מסגרות יומיות חוץ ביתיות ).
 9. השמה במסגרות יום ארוך לאוכלוסיית מש"ה .
 10. תיווך לגורמים שונים כמו: בטוח-לאומי, בתי-חולים ועוד.
 11. נופשונים וחונכים לזכאים.
 12. סיוע ברכישת מכשור רפואי ואביזרי שיקום.
 
קבוצה חברתית לבעלי מוגבלויות :
מזה מס. שנים מופעלת קבוצה חברתית לאוכלוסיית בעלי מוגבלויות. הקבוצה פועלת במשך מס. חודשים בשנה ומטרתה, מתן מענה  חברתי ע"י פעילות משותפת מהנה ומעשירה. הפעולות כוללת ארוחות משותפות, פעילות לקראת חגים, סדנאות יצירה, דרמה, קריוקי ועוד.
הקבוצה מופעלת ע"י עו"סיות מהמחלקה ומתאימה לבעלי מוגבלויות מכל יישובי המועצה,
המגיעים לפעילות בהסעה מאורגנת.