פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ישיבות

ישיבה תיכונית אור עציון

ישיבת בני עקיבא "אור עציון" השוכנת במרכז שפירא הינה ישיבה בעלת מסורת ותיקה אשר נוסדה בשלהי תש"ך (1960) על ידי המועצה האזורית שפיר להנצחת זכרם של בני גוש עציון ולוחמיו הי"ד אשר נפלו במלחמת השחרור.

בישיבת אור ציון לומדים כ- 350 תלמידים נכל רחבי הארץ בכיתות ט′ - יב′, תלמידי הישיבה מייצגים את כל שכבות העם העל כל עדותיו. הישיבה מחנכת את תלמידיה ברוחו של מרן הרב קוק זצ"ל לאהבת התורה ויראת שמים, לדקדוק במצוות, לאהבת עם ישראל כולו, לאהבת מדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה השלמה בשם ה′.

פעילות חינוכית. לישיבה זיקה עמוקה לתנועת בני עקיבא בישראל ובנוסף לתכנית הלימודים מתקיימות פעולות חינוכיות של התנועה בין כתלי הישיבה ועל ידי תלמידיה בסניפי האזור בישובים ובעיירות. רוב בוגרי הישיבה ממשיכים לימודיהם בישיבות ההסדר בישיבות גבוהות ובמכינות הקדם צבאיות.

כחלק מהאידיאל החינוכי צוות הישיבה רואה צורך לטפח תלמידים המעורבים בתחומי העשייה של החברה הישראלית ולתרום לה תרומה אישית, כל חניך על פי כישוריו ויכולתו. דגש מיוחד ניתן לגיבוש חברת התלמידים ובמסגרת זו תלמידי הישיבה עצמם מפעילים תחומים שונים בישיבה.

הצוות החינוכי. הצוות החינוכי בישיבה הוא צוות ותיק ובעל ניסיון רב. הרמי"ם, המחנכים וצוות המדרכים גרים בסמוך לישיבה והם עומדים לרשות התלמידים בכל שעות היממה כשהדגש הוא על טיפול ויחס אישי לכל תלמיד ומתן האפשרות לכל תלמיד להתפתח בהתאם ליכולתו ולשאיפותיו. בראש הצוות החינוכי עומדים יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן והרב יצחק נריה ראש הישיבה.

הישיבה הגבוהה אור עציון

הישיבה הגבוהה אור עציון נוסדה לפני 22 שנה ומונה 400 תלמידים במסגרות השונות: הסדר, כולל ומכינת אור מאופיר. הישיבה נמצאת בישוב מרכז שפירא בתחום המועצה האזורית שפיר בחבל לכיש. ליד הישיבה קיים מכון להכשרת מורים, המרכזייה הפדגוגית משרתת את המורים במחוז הדרום בעזרי לימוד ונערכים בה ימי עיון ולימוד.

הישיבה מעודדת את תלמידיה לעסוק בתחום החינוך ושואפת להכשיר אנשי חינוך והוראה מעולים ומנהיגות רוחנית דתית בעלת הכרה ציונית.

סיוע לקהילה. בהתאם לתפיסה של הישיבה, תלמידי הישיבה מעורבים בקהילה ומשתלבים בפרוייקטים שונים באזור ובגולה:

פר"ח. 60 תלמידי ישיבה השתלבו השנה בפרוייקט פר"ח, אשר במסגרתו הינם מסייעים לתלמידי הסביבה.

הקמת מוסדות חינוך. מרכז השתלמות לנשים בקרית מלאכי המסונף למכללת חמד"ת הדרום, מעון לילדים, גן ילדים וכיתות תורניות משולבות בבי"ס הממלכתי דתי - כולם הוקמו על ידי המכינה.
פעילות תורנית בגולה. הישיבה הקימה בית מדרש ללימודי היהדות בחבר העמים ומדי חודשיים יוצאת קבוצת בחורי ישיבה לחבר העמים להרביץ תורה ולעסוק בפעילות ציונית וחינוכית בין הנוער והצעירים שם.

עבודה עם עולי אתיופיה. תלמידי הישיבה פועלים בקרב העולים מאתיופיה באזור הדרום ומקיימים פעילות לבני הנוער: שעורים, מסיבות, אירועים מיוחדים ואירוח העולים בשבתות הישיבה. הישיבה הקימה את תכנית "אור מאופיר" לעולים אתיופים במטרה להכינם לצבא, לסייע להם להשלים בגרויות ולפתח מנהיגות וכישורי השתלבות בחברה הישראלית.

גיור. הישיבה הקימה בית דין לגיור אשר עיקר עיסוקו בגיור עולים חדשים מבוגרים וקטינים.

נישואין. בישיבה נערכים  טקסי נישואין לעולים חדשים בהשתתפות תלמידי הישיבה.

מכון תורני והוצאה לאור. הישיבה מוציאה לאור ספרים בעלי ערך מיוחד ובטאונים תורניים מפרי רוחם של הרמי"ם והתלמידים. המצויינים שבין תלמידינו משולבים במפעל ייחודי בו מוצאים לאור כתבי יד קדמוניים בתחום התורני.

בישיבה נמצאת הספריה תורנית הגדולה ביותר באזור הדרום, הספרייה ממוחשבת וכוללת בתוכה את פרוייקט השו"ת של בר אילן ועוד מאגרי מידע תורניים נוספים.