פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

היחידה לביקור סדיר

תפקיד היחידה לביקור סדיר הוא לדאוג לאפס נשירה ממערכת החינוך לאורך שנות לימוד חובה מכיתה א' ועד כיתה י"ב.

ביחידה לביקור סדיר במועצה אזורית שפיר פועלים 3 קבסי"ם:

  • עדנה עמוס. אחראית על הישובים אבן שמואל, שלוה, נועם, עוזה, רווחה, זבדיאל, קוממיות, חזון יחזקאל - אלומה, איתן. כתובת: אבו שמואל ד.נ. שדה גת מיקוד 79585. טלפון משרד: 08-6875209 נייד: 050-8854154.
  • מלכי בן ששון. אחראית על היישובים. משואות יצחק, מרכז שפירא - א. אתרוג, עין צורים, זרחיה, שפיר. כתובת: מרכז שפירא מיקוד 79411. טלפון משרד: 08-8508930 נייד: 050-8854139
  • רפאל גולדמיץ. אחראי על הקהילה החרדית בתחומי המועצה האזורית שפיר. טלפון: 054-2138770. 

במסגרת היחידה  מטופלים כל התלמידים אשר לא מגיעים מסיבות שונות למוסד חינוכי או לחילופין תלמידים הזקוקים לסיוע במעבר בין המסגרות השונות ומציאת מוסדות חינוך מתאימים. מדור זה מטפל בשיבוץ מתאים לכל ילדי החינוך המיוחד.

המדור, בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, אחראי להפעלת המועדוניות הפועלות בקריה. בשנת הלימודים הקרובה תפעלנה מועדוניות בשעות אחרי הצהריים עד השעה 18:00.

מטרת המועדוניות לשפר את תפקודם הרגשי, ההתנהגותי, הלימודי והחברתי של הילדים, נוע נשירתם ממערכת החינוך וניתוקם מהדינאמיקה של המשפחה והקהילה. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחות צהריים ועזרה בשיעורי בית במחיר סמלי.