פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ראשי המועצה בעבר


אהרון מאיר             1950-1952 

משה מושקוביץ        1952-1981    

משה אברהמי          1981-1992

עמוס שמעון מגידיש 1992-2002
 

מכהן - אשר אברג'ל
מ- 2002

 

חברי מועצה בעבר:

                               

שם הישוב
שם הנבחר
טלפון בבית
נייד
מיקוד
כתובת מייל
מרכז-שפירא
ת.ד   196
עשהאל ידעי
8505070
פקס:
052-8421366
79411
 
מרכז-שפירא
ת.ד 79
ציון בוסקילה
פקס:
054-2069081
79411
 
עין-צורים
יורם ישרים
8588338
פקס:
153508788768
8788768 – 050
02-5848883
79412
 
 
עוזה 80
מירון מגידיש
6814606
פקס: 6602007
054-4712588
79575
 
אלומה 43
יצחק פרץ
6600168
פקס: 6889614
8733335 – 050
79545
 
איתן 69
שמעון פריזון
פקס:
 
050-7989993
79580
 
רווחה
יונה לוי
6888678
פקס 6882796
7647838 - 050
79540
 
זבדיאל
יפתח חיים
8586591
פקס: 8586591
4499631 – 050
79414
 
אבן שמואל
ששון איובי
טלפקס′
6813440
050-8485023
79585
 
נועם
מס′ 73
אבי יפרח
טלפקס′
6814547
2510376 – 050
79590
 
זרחיה
רחמני מיכאל
טלפקס′
08-8602283
050-3317139
79550
 
קוממיות
אריה שטיינמץ
6883569
פקס: 6600073
 
79548
 
שפיר
יגאל אברהמי
8580795
פקס: 8580795
050-5434803
79514
 
משואות-יצחק
שרגא וילק
טלפקס:
08-8616068
5678946 - 050
79410
שלווה
טל גואטה
פקס:
052-4454443
79593
Eynavtal1@walla.com
גוש קטיף
אליעזר אורבך
8586004
פקס′ 8581579
054-5236832
  
אנשי המקצוע הנדרשים : חשב, מנכ"ל, גזבר, מזכיר.
יועץ משפטי / אחרים ע"פ סדר היום הנקבע.   
המסמך עודכן ב-27.4.11 

                                                  ועדות המועצה - ניסן תשע"א
ועדת תמיכות
ועדת חקלאות
ועדת ביקורת
יצחק פרץ-יו"ר
שמעון פריזון
יונה לוי
יפתח חיים
 
אנשי המקצוע:
גזבר, יועמ"ש, מזכיר
יונה לוי – יו"ר
שמעון פריזון
מכאל רחמני
אבי יפרח
מירון מגידיש
 
אנשי המקצוע: מזכיר
אליעזר אורבך – יו"ר
יורם ישרים
יפתח חיים
אריה שטיינמץ
 
אנשי המקצוע: מזכיר
ועדת מכרזים
ועדת כספים
ועדת חינוך
אבי יפרח – יו"ר
יצחק פרץ
ששון איובי
מכאל רחמני
טל גואטה
 
אנשי המקצוע:
מהנדס, גזבר, יועמ"ש, מזכיר
אשר אברג′ל – יו"ר
יורם ישרים
עשהאל ידעי
יצחק פרץ
יגאל אברהמי
אריה שטיינמץ
אליעזר אורבך
שרגא וילק
אנשי המקצוע: גזבר, מזכיר
אשר אברג′ל – יו"ר
עשהאל ידעי
ציון בוסקילה
יורם ישרים
שמעון פריזון
יגאל אברהמי
יפתח חיים
טל גואטה
שרגא וילק
מנהל מח′ החינוך
ועדת רווחה
ועדת הנחות
ועדת איכות הסביבה
שרגא וילק – יו"ר
טל גואטה
ששון איובי
מירון מגידיש
שמעון פריזון
 
אנשי המקצוע: מנהל מח′ לשירותים חברתיים, מזכיר
אריה שטיינמץ – יו"ר
ציון בוסקילה
גזבר
יועמ"ש
מנהל מח′ רווחה
 
אנשי המקצוע:
מנהל מח′ הארנונה
ששון איובי – יו"ר
יגאל אברהמי
מירון מגידיש
מושקו רום
יעל דאובה
שלמה עובדיה
מנהל המח′ לאיכות הסביבה
   ועדה לשימור אתרים
 
אשר אברג′ל – ראש המועצה
שרגא וילק
מכאל רחמני
ששון איובי
מושקו רום, ד"′ר אבי בן ששון, מהנדס