פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

יישובי המועצה

יישובי המועצה האזורית שפיר

שם היישוב

שנת יסוד

מס' תושבים

מס' בתי

אב

אופי הישוב

רקע

אבן שמואל

1956

482

86

מרכז אזורי

מספק שירותים מוניציפליים, שירותי חינוך, דת ותרבות ליישובי המועצה.
שייך לזרם הממלכתי דתי.
התושבים מתפרנסים מעבודה במוסדות המועצה, בחינוך ומעבודות חוץ.

איתן

1956

404

89

מושב עובדים

נוסד על ידי יוצאי תוניס ומרוקו. שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

מרכז אלומה

1950

521

84

מרכז אזורי

הוקם על ידי צעירי אגודת ישראל. מספק שירותים בעיקר לאוכלוסיה החרדית.
התושבים מתפרנסים ממתן שירותים לאוכלוסיה החרדית ומעבודות חוץ.

זבדיאל

1950

471

105

מושב עובדים

נוסד על ידי יוצאי תימן.
שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

זרחיה

1950

593

98

מושב עובדים

נוסד על ידי יוצאי אירן.
שייך לזרם הממלכתי דתי.
התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

מרכז שפירא

1959

2076

407

מרכז אזורי

נוסד על ידי יוצאי אירופה.
מספק שרותי חינוך ושרותים מוניציפליים לתושבי המועצה. התושבים מתפרנסים משרותי חינוך ושירותים מוניצפליים ומעבודות חוץ.

משואות יצחק

1949

630

100

מושב שתופי

הוקם על ידי יוצאי משואות יצחק שחזרו מן השבי הירדני לאחר נפילת גוש עציון.
שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות, תעשייה, ומעבודות חוץ.

נועם

1956

436

98

מושב עובדים

נוסד על ידי יוצאי מרוקו.
שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

עוזה

1950

547

135

מושב עובדים

נוסד על ידי  עולי לוב שעלו ארצה כקבוצה.
שייך לזרם הממלכתי דתי.
התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

עין צורים

1949

530

100

קיבוץ

הוקם על ידי יוצאי עין צורים שחזרו מהשבי הירדני לאחר נפילת גוש עציון.
התושבים מתפרנסים מחקלאות, חינוך, תעשייה ועבודות חוץ.

קוממיות

1951

425

71

מושב עובדים

נוסד על ידי גרעין של "צעירי אגודת ישראל" כישוב שיתופי של יוצאי מזרח אירופה.
שייך לזרם החרדי של אגודת ישראל.
במושב מערכת חינוך חרדית עצמאית לילדי המושב ולילדי האזור. במקום פועל המרכז הארצי למצוות התלויות בארץ. התושבים מתפרנסים מחקלאות חינוך ועבודות חוץ.

רווחה

1952

477

99

מושב עובדים

נוסד על ידי יוצאי כורדיסטן.
שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

שלווה

1951

467

109

מושב עובדים

נוסד על ידי עולי לוב שעלו ארצה כקבוצה.
שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

שפיר

1950

491

135

מושב

עובדים

הוקם על ידי יוצאי מזרח אירופה. שייך לזרם הממלכתי דתי. התושבים מתפרנסים מחקלאות ומעבודות חוץ.

הרחבת

עין צורים

גוש קטיף

2006

 

800

130

שכונה קהילתית

הרחבה שקלטה את מפוני גדיד, נצר חזני ונווה דקלים לאחר פינוי גוש קטיף. השכונה עדיין לא אוכלוסה במלואה.

 

סה"כ

 

 

8550

 

1716