פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מרכז שפירא

טרבלסי בני - יו"ר 054-2044137
אליזרע משה 052-2778131
ארבל מרדכי 052-7906486
בן דיין יעקב 050-7705100
ספקויני יעקב 054-2589259
עוזרי ירון 050-6246233
כהן חיה 054-7277078

ישוב קהילתי בגוש הצפוני של מ.א. שפיר המשמש כמרכז שירותים איזורי לישובי הסביבה.
עקב הרחבת היישוב וקליטה מאסיבית של זוגות צעירים, הוא היישוב הקהילתי הגדול במועצה.
במרכז שפירא בית ספר יסודי א′-ח′, ישיבה תיכונית אור עציון, ישיבה גבוהה, מרפאה, מרכז מסחרי, ומכון תורני להוצאת ספרים.
הישוב מקיים אורח חיים דתי/תורני.
בישוב קיימים שישה בתי כנסת בהם מתקיימים במהלך כל ימות השבוע שיעורי תורה, הלכה והגות.
בישוב מתקיימים שיעורי תורה לכל שכבות האוכלוסייה ילדים נוער ומבוגרים.
היישוב סגור לתנועת כל רכב בשבתות וחגי ישראל.
 

שם: לזכר השר חיים שפירא מדינאי ומנהיג ציוני, יו"ר המפד"ל
שם קודם: דגנים
שנת היווסדות: 1948
מספר תושבים: כ- 2076
תעסוקה: התושבים מתפרנסים מעבודות חוץ באיזור, בעיקר מחינוך ומקצועות חופשיים.
כתובת: מרכז שפירא ד.נ. לכיש צפון מיקוד- 79411, טלפון -8501997 -08

לצילומי אויר של הישוב לחצו כאן

פרוטוקולי ועד הישוב:

לצפיה בפרוטוקולי ישיבה:

חודש ינואר 2014 לחץ כאן

המשך ינואר 2014

חודש פברואר 2014 לחץ כאן


מועדון ותיקים ראשון במ.א. שפיר נפתח במרכז שפירא באופן רשמי.
לפרטים נוספים לחצו כאן...

 


בס"ד     

 

הרחבת מרכז שפירא, עדכון מההתפתחויות האחרונות, יוני 2012

 

הוועדה לדיור לאומי (וד"ל) מחוז דרום, בישיבתה מ"ס 2012005 מיום 29.4.12 דנה בהתנגדויות שהוגשו לתכנית מ"ס 7/129/03/6 – הרחבת מרכז שפירא.

בפתח הדיון, נדון נושא התאמת התכנית למסלול הוד"ל והוועדה סברה כי התכנית תואמת את הנחיות החק ; תכנית הכוללת מעל 200 יח"ד, מקודמת ע"י ממ"י, ומתוכננת על קרקע בבעלות מדינה.

כמו כן סברה הוועדה כי התמהיל הכולל יח"ד בסדרי גודל שונים, תואם לאופי הכפרי, הקהילתי של היישוב.

בישיבה נשמעו טענות המתנגדים שהתייחסו למכלול טענות וביניהן כביש גישה, אופי הישוב, היקף ההרחבה ועוד....

ההתנגדויות העיקריות היו בהקשר לכביש הגישה וכן להיקף ההרחבה.

המתנגדים טענו בעצם שהיישוב מרכז שפירא מיצה את מלוא יח"ד המותרות להרחבה ע"פ הוראות תמ"א 35 ובעצם במילים אחרות, דרשו את ביטול תוכנית ההרחבה.

מנגד הציגה המועצה את עמדתה והיא: החשיבות למעבר הבין דורי בתוך הישוב והצורך בקיומה של ההרחבה (מבלי להתייחס להיקפה).

הוועדה לדיור לאומי פנתה אל:1. הלמ"ס לבדיקת והשוואת נתוני אוכלוסייה,

2. אל המשרד להגנת הסביבה והרט"ג לבדיקת הצורך בהכנת מסמך נופי סביבתי כפי שעלה מן הטענות.

3. ואל יועץ התנועה של הוועדה ושל מגישי התוכניות ולבחון ולהציג, שיפורים תחבורתיים והסדרי תנועה חדשים ככל שיידרש.

בישיבת הוועדה מיום 6.5.12 קיימה הוועדה דיון בנתונים שנמסרו ע"י הלמ"ס והטילה על על היועצת הכלכלית לתכנון עירוני ואזורי של הוד"ל, הגב' רות פרידמן, לבחון את הנתונים הסטטיסטיים לגבי הרכב הגילאים של האוכלוסייה ביישוב ולהמליץ בדבר היקף יח"ד הרצויות בהרחבה.   

חוו"ד של היועצת הכלכלית הוגשה ב-16.5.12 וניתחה באופן מעמיק את התפלגות האוכלוסיה ומצאה "שיש מיעוט יחסי בגילאים 15-44 ובעיקר בקבוצת הגיל 30-44 ועל כן בהתייחס לנתונים הללו המליצה על תוספת של 200 יח"ד, אשר תתרום לכניסת קבוצת הגילאים "החסרה" תוך שמירת האופי הכפרי של היישוב וכן על מנת ליצור את "הרב דוריות" כפי שעלה מטענות המועצה.

לסיכום: הוועדה החליטה לאמץ את עמדת היועצת ולהורות לממ"י  להתאים את התוכנית להחלטה החדשה.

 

המועצה רואה חשיבות רבה בתוכניות להרחבות היישובים ברחבי המועצה בכלל ובמרכז שפירא בפרט.

מעורבות הציבור ושיתוף התושבים בתהליך היא מבורכת ופרנסי היישוב עורבו בתכנית מיומה הראשון.

תקופת ההפקדה היא תקופה שנועדה לשם העלאת הסתייגויות והשמעת הטענות כפי שהן עולות מן הציבור, למקרא הפרוטוקולים של הוד"ל אנו נוכחים לראות התייחסות רצינית וראוייה לטענות שהועלו.

ובסופו של יום אנו עדים לכך שהנושא נדון בכובד ראש תוך בחינת פרמטרים משפיעים רבים וכי ההחלטה שהתקבלה היא לצמצם את התוכנית  ולהעבירה להמשך טיפול בערכאות המוסמכות על מנת שיתאפשר לבני היישוב לבנות את ביתם בישוב

תוך שמירה על הרצף והמעבר הבין דורי בישוב ושמירת האיזון הנכון באוכלוסייה.

אנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות מעת לעת...

לעיון בפרוטוקולי הוודעה לחצו כאן.

 

                                                                                                                                            תמר רחמים, דוברת המועצה.