פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

משואות יצחק

מיקי לייזר 050-5698407
אסי פליישמן 050-7726742
יצחק רביב 050-8443660
שמעון לאופר 050-5246306
חמוטל דויטשמן 050-5422677
יהודה אורן 050-7501200

חברי משואות יצחק התמודדו בהצלחה עם קשיי ההתיישבות בהר, בנו בתים, נטעו יערות ומטעים, אך בשנת תש"ח קטעה מלחמת השחרור את כל התוכניות: גוש עציון נכבש בידי הלגיון הערבי, ותושביו, ביניהם חברי משואות יצחק, נלקחו לשבי בירדן לכתשעה חודשים. בשובם מהשבי בשנת תש"ט (1949) עלו להתיישבות, בשנית, באזור שפיר, בשנת תשי"ב (1952) הפך היישוב להיות מושב שיתופי.

שם: על שם הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שהיה הרב הראשי לישראל, במלאת לו 50 שנה, כאות הוקרה על פעלו למען העם היהודי בארץ ובתפוצות.
שנת היווסדות: 1949, על ידי עקורי גוש עציון
מספר תושבים: כ- 630
תעסוקה: מפעל על בד (פרש וואנס), מסגריה, משואה בכפר (אולם שמחות), פלוריש, מ.ת.מ, מוסך, מכלול (קורסים וטיפולים אלטרנטיביים), מסגור תמונות, מרכז מזון, נועם אבות, קוסמטיקה, קל וחומר. חקלאות: גד"ש דגנים, רפת מימ"ד, אמ"י, מטעים. ענפי שרות למשק: חשמליה, מכבסה, צרכניה, בינוי והחזקה, אינסטלציה, מרפאה, תקשורת טלפונים, גן נוי, הנהלת חשבונות, בית היוצר.
בהקמה: "צהלי" מכינה לבנות לפני צבא.
הרחבה: 138 יחידות דיור 
כתובת: משואות יצחק ד.נ. לכיש צפון מיקוד: 79410 טל′: 8607300

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר הישוב.