פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

המרכז לגל הרך

מנהלת: שרית הרץ 

מיקום: אבן שמואל (ליד מעון יום אמונה)
 
טלפון: 08-6887949
 
פקס: 08-6883619
 
דואר אלקטרוני: mes2@netvision.net.il
 
ימי עבודה: ימים: א- ה
שעות: 16:00-08:00 (ניתן להשאיר הודעות)


מטרת על:

קידום הילד תוך שיפור מיומנויות ההורים והצוות החינוכי בהתמודדויותיהם עם הילד.
 
לשנים הראשונות בחייו של הילד השפעה מכרעת על התפתחותו בכל תחומי החיים.                                                                                                            האווירה בה הוא חי, הטיפול אותו הוא מקבל, ההשקעה בהעצמת התחום הרגשי בפיתוח תחומי הלמידה השונים ישפיעו על סיכויי ההצלחה של הילד.
 
מועצה אזורית שפיר משקיעה רבות בילד ובמשפחה כשלנגד עיניה מטרות כמו:        טיפול בעיכובים התפתחותיים
מיצוי יכולות
צמצום פערים
העלאת רמת מוכנות לביה"ס

המרכז לילד ולמשפחה הינו אחד מהגורמים השותפים בעשייה לקידום המטרות הנ"ל.
 
הצוות המקצועי במרכז:
פסיכולוגית
מרפאות בעיסוק
קלינאיות תקשורת
עובדת סוציאלית- הדרכת הורים, ליווי ותמיכה בפניה לגורמי טיפול שונים.    
                 
פיקוח, שיתוף פעולה והדרכה מקצועית:
 
המרכז הינו יחידה בתוך השפ"ח.
המרכז הינו יחידה טיפולית המהווה שלוחה של המכון להתפתחות הילד  בי"ח ברזילי, אשקלון.
המרכז מהווה ספק שירות של קופת חולים כללית- מחוז דרום.
המרכז נתון לפיקוח משרד הבריאות
 
 מי פונה?: 
      הורים לילדים מגיל לידה עד 9
צוות חינוכי 
כיצד פונים?
            צרו קשר טלפוני עם המרכז.
            הפניה ע"י גורם חינוכי.
            הפניה ע"י רופא משפחה.
            הפניה ע"י פסיכולוג.