פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

אודות המחלקה

מחלקה לשירותים חברתיים – מועצה אזורית שפיר.
 

המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה, בהתאם למדיניות המועצה ולפי תקנות משרד הרווחה והשירותים החברתיים- ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד הפונה. עובדי המחלקה מסייעים לכל פונה בייעוץ, טיפול, הכוונה,ותיווך בתחומי הפרט, הזוגיות, המשפחה והקהילה.
 
תחומי הסיוע נבחרים בשיתוף הפונה, לאחר זיהוי, איתור והערכת צרכים וכחלק מתוכנית עבודה שנתית של כל עובד. אנו עובדים מתוך רצון להביא לקידום רווחת הפונה, מיצוי יכולות הפרט, המשפחה והקהילה, יצירת מודעות חברתית לשינוי, בניית שותפויות, אחריות ומעורבות של תושבי המועצה.
 
תחומי פעילות עיקריים של המחלקה: גיל הרך, ילד ונוער, פרט ומשפחה, זקנה, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, תעסוקה ופיתוח הון אנושי, התנדבות ועבודה קהילתית.
 
לפניות דחופות, לאחר שעות עבודת המחלקה, ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון: 109 או 08-8600733.
 
 
 

שם העו"ס ישובים תפקיד טלפון
חנה לוי   עו"ס לחוק נוער, גיל הרך, מדר"צית 6875218
מלכה שבתאי קשישים- כל המועצה יחידת קשישים, בעלי מוגבלויות 6875204
בת-אל דיין זבדיאל, רווחה, קוממיות בן ממשיך 6875212
הדס סבן-שלום שפיר עו"ס נוער וצעירים 6875217
אריה לבבי-הרץ   עו"ס נוער 6875209
כרמית גאלי אבן שמואל עו"ס קהילתית 6875219
ציפי בן משה זרחיה, שלוה, אלומה רכזת חוק סיעוד 6875220
יני מהרי נועם, מרכז שפירא עו"ס לסדרי דין, יו"ר ועדות תכנון טיפול 6875221
עדי נבו עוזה, איתן רכזת מתנדבים, מועדוניות 6875226
שרה דוד זאדה עין צורים, משואות יצחק מועדוניות, פיתוח הון אנושי 6875241
סניף צפוני יני מהרי   08-8501613
  ציפי בן משה   08-8600129 (טלפקס)