פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

גיל הרך

גיל הרך
רכזת גיל הרך במועצה מבקשת להעמיד את נושא גיל הרך בסדר עדיפות גבוה.
ליצור דפוסי עבודה מקצועיים ברמה המערכתית על מנת לאתר ולזהות צרכים ולתת מענים מקצועיים הולמים. תכנית העבודה לבנות תכניות טיפוליות יחד עם המרכז לגיל הרך במועצה ועם המעונות השונים הפזורים ברחבי המועצה, על-מנת לצקת כלים מקצועיים וכן לסייע באיתור והפנייה לטיפול הולם של הילדים הרכים.
 
מעונות לילדים
במועצה קיימים תשעה מעונות. המעונות מופעלים ע"י ארגון "אמונה", חברה למתנ"סים, הקיבוצים וכן גופים פרטיים. המסגרות מספקות סביבה בעלת עקרונות חינוכיים המאפשרים לילד להתפתח באווירה חינוכית מהנה ומעניינת. המסגרות מעודדות כל פעוט למצוא עניין תמידי בפעילות המתרחשת סביבו, בעזרת מרכיבים חדשים ומסקרנים המגרים את הילד לגלותם וללמדם. הפעילות מורכבת מתכנים המותאמים לשלבי התפתחותם של הפעוטות, כמו העשרה שפתית, חיזוק המוטוריקה העדינה והגסה ועוד.
בנוסף ביישובי המועצה מופעלים משפחתונים פרטיים רבים.  במידה ויהיה לכך ביקוש, ניתן ללוות קבוצת משפחתונים לקבלת הכרה וסמל מהתמ"ת, מה שיאפשר להורים לקבל סבסוד על עלויות האחזקה.
לפרטים ניתן לפנות למחלקה.
 
תכנית "מעגן"
פועלת כיום בכיתות הבוגרים במעונות. התכנית פועלת מזה כ-6 שנים והורחבה הודות להגדלת התקציב ע"י הרשות לכלל המעונות במועצה.
מטרת התכנית לתת ליווי מקצועי למטפלות בתחומי ההתפתחות השונים ולקדם את הילדים במהלך השנה, הליווי נעשה באמצעות אנשי מקצוע מתחום הגיל הרך ובהם : פסיכולוגית, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ועו"ס מומחית לגיל הרך.
 
תכנית הט"ף
תכנית ביתית הפועלת ביישובים: נועם, עוזה, אב"ש ורווחה.
התכנית מיועדת לילדים בגילאי 1-3 והוריהם .
לאורך השנה המשפחות מקבלות ליווי והדרכה ע"י מדריכה מקצועית, המגיעה לבתי המשפחות פעם בשבוע ומסייעת בתחומי ההתפתחות השונים.
כמו-כן, במהלך השנה מתקיימים מפגשים קבוצתיים וסדנאות משותפות להורים ולילדים.
תכנית הט"ף פותח בביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית ופועלת במספר רשויות ברחבי הארץ.
 
קבוצות דיאדיות
בשנה הקרובה יופעלו קבוצות דיאדיות הורה + ילד לחיזוק והעמקת הקשר.
התכנית תופעל באזור הדרומי והצפוני ומטרתה העמקת הקשר ויצירת זמן איכות של הורה עם ילדו.
התכנית תופעל באופן קבוצתי, תוך שילוב יצירה, ספור ואומנות.