פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ילד ונוער

ילד ונוער
 
מועדוניות לילדים
במועצה מופעלות 2 מועדוניות אזוריות אינטנסיביות לילדים בגילאי בי"ס יסודי.
המועדוניות נמצאות בסמוך לבתיה"ס היסודיים שפיר ואב"ש והן פועלות בשעות אחה"צ מיד לאחר סיום הלימודים בביה"ס. קיים צוות מקצועי ומיומן המעניק לילדים חום ויחס מקצועי.
הילדים נהנים מפעילות חברתית מגוונת, חוגים, ארוחה, העשרה-לימודית ומענה טיפולי.           בחופשות המועדונית פועלת במתכונת של קייטנה וכוללת גם טיולים. הצוות מקפיד על קשר ושיתוף פעולה עם ההורים.
 
מרכז ילדים-הורים
מרכז ילדים-הורים פועל במרכז-שפירא. המרכז מהווה מקום מקצועי המופעל ע"י עובדים המומחים בתחום. תפקיד המרכז לסייע בשיפור תפקוד המשפחה, לימוד התפקוד ההורי, שיפור הקומוניקציה המשפחתית, עבודה עם הורים לילדים בגילאי 4-12 ומשמש גם כמקום להדרכה מקצועית בתחומי ההורות והמשפחה. המשפחות מופנות ע"י עו"ס המשפחה ביישובים ע"פ קריטריונים המקובלים בשירותי הרווחה. המרכז הוא אזורי ונותן מענה גם לתושבים ממועצות לכיש, יואב וחוף אשקלון.
המרכז מופעל ע"י עמותת "יד רחל".
 
סדנאות הורים בישובים
הסדנאות מיועדות להורים  לילדים בגיל הרך ועד גיל ההתבגרות.
הסדנאות מועברות ע"י צוות מקצועי מתוך המחלקה ובשיתוף גורמים מקצועיים ממחלקות נוספות במועצה ומחוצה לה. המפגשים עוסקים בנושאים שונים בהתמודדות של הורים-ילדים.
 
עם הפנים לקהילה
תכנית לבניית תכניות לילדים ונערים בתחומי המועצה, על-מנת לתת להם את מירב הסיוע בקהילה כדי למנוע הוצאה חוץ-ביתית. מגוון המענים משתנה בהתאם לצורך וכולל מטפחים אישיים, טיפולים רגשיים ועוד.
 
חוק נוער
עו"ס לחוק נוער אמון על שמירת שלומם וטובתם של ילדי המועצה ( 0-18 ) במסגרת תפקידו הוא מעביר לכל הגופים הפועלים עם ילדי המועצה את עיקרי החוק, מנחה מקצועית את המסגרות השונות, מקבל פניות בעניין ילדים במצבי סיכון או כאשר מתעורר חשד לפגיעה. כמן-כן, עו"ס לחוק הנוער מוביל תכניות טיפוליות בהם יש צורך במעורבות של בית-משפט לנוער.
 
קייטנת מוגנות
מסגרת ייחודית בה המדריכים הינם בני נוער שעברו הכשרה, בליווי אינטנסיבי של אנשי מקצוע.
הקייטנה פועלת בחודש אוגוסט ומאפשרת מסגרת נוספת, לצורך מניעת שוטטות והקלה על ההורים.