בעלי עסקים יקרים!

מחלקת רישוי עסקים במועצה מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן - החוק), התקנות והצווים שהותקנו על פיו, המסדירים את נושאי רישוי עסקים ברחבי המועצה, לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטחונו בטיחותו ובריאותו. 
בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 נקבע אלו עיסוקים טעוני רישוי, מיהם 'נותני אישור' בהליך הרישוי המורשים לקביעת תנאים ברישיון עסק, בהתאם לסוג ופעילות העסק.
החוק קובע כי: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו..." המשמעות, שלא יפתח עסק ללא שהתקבל אישור הגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק. 
הליך רישוי עסקים הינו מורכב ועליכם לפעול להשגת אשורים מול מספר גורמים במקביל. בעניין זה, בוצעה בשנים האחרונות רפורמה ברישוי עסקים שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים.
פעלנו להכנת ופרסום מדריך ידידותי זה, הכולל בתוכו מידע, פרטים עיקריים הרלוונטיים להכרה והסדרת רישיון עסק.

בברכה,
מתי גואטה
מנהל המחלקה לרישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה וכן במתן סיוע מקצועי וזמין לכל אורך הליך הרישוי עד לקבלת רישיון העסק . בהצלחה!

אילנה הלל
מזכירת המחלקה לאיכות הסביבה
08-8508908​
0508854117
ימי ושעות קבלת קהל: א'-ה' 08:00-16:00
גל גובי
פקחית המועצה
050-5765302