דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מפקח/משגיח כשרות  דרושים בסביבה חיצוני 08/05/2022 16/06/2022
שאלון אישי למועמד כללי פומבי 09/08/2018 09/08/2028
דרוש/ה מהל/ת מחלקת תכנון סביבתי ורישוי עסקים דרושים בסביבה פומבי

עבור לארכיון דרושים